Plan gratuíto

Se vd desexa que o seu negocio apareza de modo gratuíto en Destino.gal, deberá enviarnos a seguinte información:

  • Nome do local a publicitar
  • Dirección
  • Municipio onde se atopa ubicado el establecimiento
  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Actividade (restaurante, bar, hotel, cafetería, etc.)
  • Localización exacta do local para plasmalo no mapa de Google Maps
  • Nome do local a publicitar

Contalocal, S.L., empresa propietaria da web Destino.gal, reservase o dereito de manter ou non, a publicidade coa información anteriormente indicada, e polo espazo de tempo que estime oportuno.

Para aparecer na web Destino.gal con máis contido, así como fotografías, vídeos, posibilidade de contactar cos clientes mediante avisos a través da APP gratuíta, terá que contratar un dos plans que ofertamos e que aparecen recollidos na web.